Астрологични констелации

Home/Астрологични констелации
Астрологични констелации 2017-02-19T11:41:00+00:00

Астрологическите констелации са интегрален и холистичен подход, чрез който рожденната карта се използва като отправна точка за анализ на индивидуалната психологическа матрица и нейните взаимодействия с колективните архетипи. След установяване на възможните психоенергийни възли, чрез констелационни методи се извършва наместване и пренареждане на различните архетипни сили с цел разрешаване и разплитане както на вътрешни така и на междуличностни конфликти.