От отделеност към интимност

Home/семинари/От отделеност към интимност
Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

В тази практическа сесия ще изследваме раните си, които ни пречат да се свързваме дълбоко с другите. 

Ще започнем с изначалната ни рана на отделянето – на душата от духа, на тялото ни от майчината утроба. Тази рана е основа за всички останали рани, които се формират от най-ранните ни преживявания върху почвата от 12-те забрани, предложени от Боб и Мери Гулдинг, които представляват несъзнателни послания, достигащи до нас от родителите ни. 

Чрез вътрешна работа и констелации ще можем да се докоснем до най-скритите ни добре пазени територии, в които е заключена силата ни. 

Ще ви представя различните нива на проявление на раната в живота ни и как да я превърнем от консуматор на енергия в източник на сила. 

Ще практикуваме чисто и интимно свързване с останалите същества, като най-напред измием грижливо вътрешните недоразумения, които ни карат да пазим сърцата си, често неоснователно. Ще изследваме къде за нас е спряло протягането на ръката ни към света (ако има такова).  Често това протягане е нарушено още в най-ранните ни години, преди формиране на съзнателните ни спомени. Днес ние преживяваме последиците на това, което е оставило дълбок отпечатък в нас и каквото и да правим не можем да го преодолеем преди да завършим това протягане на детската ръка, която търси да се свърже в доверие и сигурност с ръката на

Всеки ще има възможност да стигне до възможната за него дълбочина на изследване и преминаване отвъд личните си ограничения. Ще работим чрез метода на констелациите и да изследваме коя/и от 12-те забрани (несъзнателни послания) е най-активна в нашия живот. 

Обмен – 40 лв. 

Водеща – Деви 

www.deviflow.com/devi 

Не е нужен предишен опит с констелациите 

Само с предварително записване – 0894488809