В нашата 3-та женска среща ще докоснем една чувствителна тема – нашето его, нашето място в света и нашето усещане за лична стойност. Егото е онази наша идентификация с мислите, която може да ни постави в капана на сериозността. Сериозността върви ръка за ръка със сравнението, с поемането на непосилна отговорност, с идентифицирането с мъжки роли, които отнемат от творческата флуидна енергия на жената. Ще изследваме онези модели, които ни карат да се сравняваме, да се самооценяваме да се поставяме под и над другите, да живеем по правилата на авторитетите в живота ни, вместо по ритъма на сърцето ни.
Ще ви насочвам с правилните въпроси и практики, които да извадят наяве ролите ви, онези “трябва”, които отнемат от енергията ни и ни отдалечават от истинските извори на силата ни. Ще ви предложа изграждане на здравословна връзка с ЕГОТО, чрез заемене на правилната позиция в света, чрез намиране на точното място, което е отредено за всеки от нас.
Ще се отправим на лов и за онези вярвания в нас, които са много по-силни от съзнателните ни желания и които се проявяват под формата на спънки по пътя на реализацията.
Ще ви запозная и с една неподозирана енергия в желанията ви, която е причина да не постигате резултатите, или да не може да ги задържите.
И също ще ви споделя идеята за не-амбицията като естествен път в живота.
Аз вярвам, че всички ние знаем вече това, но в това споделено пространство всяка ще има възможност да се вгледа дълбоко в простора на сърцето си и да улови сама клопките на обусловеностите си.
И най-вече ще преживеем всичко това през телата си, чрез свързване пулсиращата информация на истината в клетките ни. Чрез игра ще се научим да дефинираме границите си и вместо да казваме ДА или НЕ на другите, да се научим да казваме ДА на себе си.

В този модул

 • Ще научиш каква е твоята стратегия спрямо другите
 • Какво е твоето усещане за лична ценност
 • Как дефинираш границите си
 • Отхвърлената енергия в желанията ти
 • Какво са проекциите и какво ти проектираш

Този модул включва:

Видеа, презентации и/или водени аудио медитации по темите:

 • Его състояния:
  • КАМИЛАТА, ЛЪВЪТ И ДЕТЕТО
  • АДАПТИРАНО ПОДЧИНЕНО ДЕТЕ, АДАПТИРАНО ДЕТЕ БУНТАР, СВОБОДНО ДЕТЕ
  • ОБГРИЖВАЩ РОДИТЕЛ, НОРМАТИВЕН РОДИТЕЛ, ВЪЗРАСТЕН
 • Самооценка и лична ценност
 • Самоценност и отхвърлената енергия
 • Мъж – жена: проекции
 • Медитация “Йога нидра”
 • Медитация “Отвъд Трябва”
 • Медитация “Моите нужди”
 • Медитация “Моето място”
 • Самоизследване: Моите нужди
 • Маските и ролите, с които си служа

Видео упражнения:

 • Ха крия – Изтупване на блокирана енергия