В този модул

 • Ще се научиш да разграничаваш различните видове любов
 • Ще се потопиш във всеки вид и проявление на любовта
 • Ще разбереш, че каквото и да е миналото ти, ти си дошла на този свят през портата на любовта
 • Ще работиш за приемане на родителите и партньора си

Този модул включва:

Видеа, презентации и/или водени аудио медитации по темите:

 • Родителска любов и сляпата магична любов на детето
 • Партньорска любов
 • Себелюбов
 • Божествена любов
 • Състоянието любов
 • Медитация “Добронамереност и любов”
 • Медитация “Моите родители”
 • Медитация “Вътрешното дете”
 • Медитация “Обичам те, благославям те и те пускам да си отидеш”