Едно е да обичаш някого през травмите, а съвсем друго е да го обичаш заедно с травмите му, трето е да го обичаш през Душата, а четвърто е да го обичаш съвсем безусловно – като искра от същия Дух, от който е и твоята искра.

Когато обичаш другия през травмите си, ти не го виждаш всъщност. Ти виждаш през очите на травмата и обмена обикновено се преживява по болезнен начин. Това е неосъзнатият начин на свързване, който общо взето се свежда до активиране на травмата, взаимни обвинения, ескалация, затишие, в добрия случай за сдобряване – хубав секс и така до следващия път. Това са взаимоотношения, базирани на проекции и родови вплитания. Това значи, че ние не виждаме другия, такъв какъвто е, а виждаме онази част от него, която би ни донесла болка и проектираме върху него травмата си, което не му оставя друг избор, но да влезе в ролята, която ние проектираме върху него. При неотработени родови теми, вплитания в съдбата на друг, присвоена болка и т.н. е възможно когато гледаме към другия да не гледаме през нашите очи, а през очите на този, с който сме вплетени и съответетно чиято болка носим и преживяваме като своя.

Например ако майка ни е била оскърбявана от баща ни и не е била в контакт с тази болка, за да я отработи, може тя да се активира в нас с едно повишаване на тон от страна на партньора ни и ние да погледнем на него през очите на майка ни, така както тя е гледала на нашия баща, когато я е оскърбявал. Това може да задейства разлчини механизми в нас, като например да проектираме върху партньора ни образа на тиранин и да искаме да му отмъстим, да го накажем и т.н. Всичко това води до големи недоразумения и кавги между партньорите и е свързване през травмите ни, в което няма изход, защото няма осъзнатост, а едно постянно ретравматизиране, което води до чувството, че сме в омагьосан кръг.

Един начин да разберем, че проектираме или не гледаме през нашите очи е ако не можем да фокусираме добре другия и го виждаме леко размазано.

Ако има осъзнатост и от двете страни, тогава става възможен вторият начин на свързаване – заедно с травмите. Тогава ние виждаме другия заедно с нашите собствени и неговите травми и можем да усетим кога тази енергия става жива между нас. В този случай има пространство за травмите ни, без да се идентифицираме с тях, но и без да ги отхвърляме. Тогава виждаме другия в по-голяма цялост, но пак на нивото на личността и заедно с историите, които са нанесли травмите му.

Третия начин на свързване е през Душите и той е трансперсонален, но все пак е по-личнен от четвъртия начин на безусловната любов. Любовта между Душите е любов с история от предишни инкарнации. Ако романтичните отношения съвпаднат с любов между Душите, може да се получи много красиво свързване на повече нива от чисто личностните. Но това отново зависи от нивото на осъзнатост и кармичните договорки и обвързаности между Душите. Ако имат трудни уроци, но голяма осъзнатост, имат и доста добър шанс за еволюционен скок. Ако обаче са в ниските проявления, то е възможно отношенията им да са освен родово обременени и кармично обременени и това вече става непосилен товар и обичайно води до тежка раздяла. Но да останем на възможността двамата да имат любов между Души и висока личностна осъзнатост, то тогава това биха били едни хармонични отношения, които не само ще оцеляват въпреки трудностите, а ще подкрепят всеки в неговия личен растеж заедно с трудностите.

Любов между Души може да има не само в партньорски отношения, но в тази статия говорим само в този контекст.

Тази любов се разпознава по усещането за близост отвъд настоящата история.

И четвъртия вид любов е безусловната любов, която също въздига романтичните отношения до една по-висша октава на съществуване. Когато тя се прояви в рамките на обмен между двама души, връзката се насища с един висш заряд, който има силата да разреши всяко междуличностно недоразумение. Но за да усетят и двамата тази любов е важно да познават травмите си, да са ги приели, да са приели другия с неговите травми и да си спомнят, че сънуват отделеност, а всъщност и двамата са част от един голям океан, океана на Божията благодат.

Ако имате нужда да работите по травмите си, за да имате хармонични партньорски отношения, чрез метода на констелациите, може да видите повече тук