Всеки понеделник и четвъртък: 18:30 – 20:00 ч.

Център Мандала – бул. Мария Луиза 58, ет.5, София

Запази място на 0894488809

Всяка сряда: 12:30 – 13:30 ч.

Център Мандала – бул. Мария Луиза 58, ет.5, София

Запази място на 0894488809

Всяка сряда: 18:15 – 19:25 ч.

Център Мандала – бул. Мария Луиза 58, ет.5, София

Запази място на 0894488809