Project Description

Добре дошли в света на квантовите соматични констелации. Това е моят метод на работа, който е стъпил на обучението ми в три школи и е разработен на база наблюденията и изследванията ми по време на 7-те години работа в информационното поле на силата. Защо квантови?

Защото всички решения са вътре в нас и по време на сесията ние ги активираме чрез принципа на локализиране на една нова, еднакво валидна реалност. Помагам на клиентите ми да пренапишат историята, в която са се родили, и която води до трудностите в живота им, като я заменят с нова и също истинна история, базирана на фактите, погледнати от друг ъгъл.

Защо соматична?

Защото се случва в тялото на клинета и така отпада времето, необходимо на картината да пристигне от външни представители във вътрешния живот на клиента.

Този начин на работа е много фокусиран и позволява да се напипа проблема и да се работи с хирургическа точност, като също така се създава и контейнер за всички трудни и изключени чувства на клиента.

Сесиите са еднократни за една тема, като понякога са необходими най-много две или три сесии, за да започне да се придвижва човек към разрешение. Това не е дългосрочна терапия, защото се задействат силите на системата и на клиента, за да се постигне естествения ред и хармония, на които чрез сесията се дава импулс.

Личните сесии можем да проведем онлайн и на живо. Онлайн сесиите по никакъв начин не нарушава качеството на срещата, напротив, онлайн работата елиминра разсейващите фактори, както и спестява времето за пътуване и на двете страни и може да се извършва независимо от географското местонахождение.

Целта на моята работа е да свържа клиента с неговия потенциал, ресурси и сила. Обичам да работя целенасочено, като същевременно обхващам голямата картина и фокуса ми е в това да доведа клиента до едно по-свързано и разгърнато състояние, където той / тя има свободата да избира от нивото на душата си.

С други думи, моята работа е да съпроводя човек до състоянието му на вътрешно позволение да живее свободата, която му принадлежи.

В рамките на една сесия преминаваме през три етапа:

Разговор, в който дефинираме точната тема, по която ще работим. Понякога човек има ясна тема, но в повечето случаи темата изкристализира по време на това първоначално интервю. То се провежда в рамките на фактологията, като се придържаме към реалността такава, каквато е, а не към субективната реалност на клиента. За да можем да създадем една вътрешна картина, която отразява истината е важно да излезем от света на представите ни и да влезем в света на действителността.

В този етап пренасяме работата на вътрешен план, като започваме чрез настройване и вглъбяване. Аз напътствам клиента, а неговата работа е да се отпусне и довери на процеса. Можем да го определим и като водена медитация, която е двустранен процес – клиента ми дава обратна връзка за това, което моите думи и насоки пораждат в тялото му. Ако клиентът има трудности с визуализацията, използваме предмети, които той поставя и размества с мои напътствия.

Важно е да уточня, че всичко, което ни създава дискомфорт в емоционален план има точно определено място в тялото, където се проявява. Лечебно е клиентът да се свърже с това място в себе си, за да може в процеса на работа тази тежка енергия, която се усеща като физическа болка или блокаж да се преобразува и на нейно място да се усети празното пространство, което може да бъде изпълнено с мечтите на клиента, а не с тежестта на миналото му.

Моята дарба е да напипвам отворената рана на клиента, която той грижливо пази или избягва, и да работим за нейното изцеление.

В този етап се преливаме естествено от втория. Тук е същинската работа, в която чрез адресиране на важните фигури и аспекти, които създават една ограничителна рамка в живота на човека, ние пренареждаме вътрешната картина, чрез назоваане на истината на миналото, което прави скритата болка явна. Само когато човек влезе в контакт с болката си, има шанс за нейното интегриране и освобождаване. Чрез специфични лечебни фрази, които предлагам на клиента, той извършва едно вътрешно разплитане от ситуацията и хората в миналото, които са довели до неговото ограничение. Когато работим с аспекти на клиента, като вътрешното дете, което може да се чувства разочаровано, изолирано, предадено, малоценно и т.н., предлагам ресурсни и подкрепящи думи, за да създадем мост на доверие и приятелство и да го приобщим към живота на клиента като негов съюзник.

Методът, който ползвам за рамка на моята работа, но не се ограничавам до е Методът на семейните и системни констелации.

Семейните констелации ни разкриват един невидим свят, изтъкан от нишките, които ни свързват с всички преди нас. Ние не сме самотен остров, появил се в океана на живота, а идваме на този свят от съюза на нашите родители. Те ни предават заедно с генетичния фонд на рода ни и информационната матрица на предишните поколения. В нея се съдържа цялата информация за всички минали събития, включително семейните тайни. Особено тежък е зарядът на тайните, тъй като той се усеща от членовете на семейството, като нещо което витае във въздуха. Ние преживяваме последствията на всички тези събития, за които често дори не знаем  под формата на ограничаващи вярвания, страхове, психози, повтарящи се модели на поведение и избори, болести, болки, склонност към травми и т.н.

Семейната система винаги търси начин да се балансира, затова нищо не може да остане скрито. Така “жертви” стават невинните – най-младите членове на системата, които носят от сляпа любов тежките съдби на предците си без да го осъзнават.

Системите винаги се стремят да запазят целостта си. Нашата семейна система включва абсолютно всички, които са били родени в нея, без изключения. Това означава, че в сърцата на всички е важно да има място и за абортираните деца, мъртвородените, дадените за осиновяване, изоставените, също за убитите хора, насилниците, жертвите, болните и тези с тежка съдба. Но това са болезнени теми, а хората са програмирани да избягват болката, като я изтласкват, дисоциират се, отричат, или замразяват способността си да чувстват. Както вече споменах, нищо не се губи, просто очаква сгоден момент, за да се прояви и то през членовете на семейната общност, които дори не подозират за наличието на тези минали събития в рода. Опита ми показва, че в абсолютно всяко семейно минало има такива моменти, предците ни са преживели войни, робство, приватизация, насилствено изземване на имоти, концлагери и т.н. Всичко това се преживява като ехо в живота на следващите поколения, които дори не подозират от къде произтича страданието им. Много често ние знаем, че съществува проблем в живота ни, но не можем да определим от къде идва, каквото и да правим. Методът на семейните констелации ни позволява да работим с тези теми, като констелаторът създава поле и  чрез представители стават явни тези вътрешни динамики, скрити вярвания и лоялности, които ни карат да преживяваме необяснимо страдание отново и отново.В това поле ние имаме достъп до информация, която е иначе кодирана и която ни тласка в посоки отвъд нашия контрол. Този метод се базира на наличието на една по-обхватна съвест, наречена Колективно Семейно Съзнание, което съхранява споменът за всички, които принадлежат на даден род.

Всеки носи в себе си една картина, една представа за живота, която може да го движи в посока към успехи или провали. Единственото нещо, което влияе на постъпките ни е тази картина, за която ние не сме осъзнати. Това е една дълбока вътрешна картина, която ние сме приели за вярна и тя работи през нас като атрактор на различни външни събития. Тази картина включва нашите нагласи и убеждения, формирани в детството ни, но коренящи се в миналото на нашата семейна система. От това произтичат неволите и неуспехите в нашият живот, свързани с работа, взаимоотношения, пари, самооценка, родителство.

Констелациите ни дават една нова картина. Една картина, която е част от света на душата и поради това тя не може да бъде разбрана чрез ума. Този нов образ може да намери място в сърцето ни и от това да произтекат положителни промени в посоката на живота ни.

Констелаторът не може да свърши работата на клиента. Той създава и поддържа пространството,  но той не се намесва в съдбата на клиента.

Работата на клиента се състои в това да види тази нова картина и да я допусне в сърцето си, от където тя започва да действа. И от закона за привличането знаем, че когато ние излъчим вътрешен импулс навън, привличаме хора, събития, обстоятелства, които са в резонанс с нашата вътрешна картина. Ако излъчваме страх – привличаме крах, ако излъчим надежда – привличаме нова възможност.

Констелацията не обещава щастлив край, не дава точни инструкции за по-добър живот, а ни дава шанс да се оттеглим от ролята на наблюдател на собствения си живот и да започнем да живеем всяка една ситуация много по-осъзнато. Констелацията ни повежда по този път и ни подкрепя стъпка по стъпка.

Разрешението в една констелация и положителният ефект могат да дойдат само ако по-великите сили, като Семейната съвест, Съдбата и Духът позволят това.

Обикновено след констелацията клиентът чувства облекчение. За някои промяната може да настъпи още на другия ден, за други отнема седмици, месеци, до две години. Една констелация се разлиства с темпото на възприятие на клиента.

Всеки проблем може да се разгледа през погледа на констелациите, особено ако усетиш вътрешна потребност и нещо те насочи към този метод. Примери за проблеми, които можеш да поставиш са:

 • Липсва ми енергия в живота ми.
 • Не мога да довеждам нещата до край.
 • Разделих се с партньора ми, но не мога да го/я пусна вътрешно.
 • Парите ми изтичат.
 • Печеля пари и после ги губя.
 • Все ме лъжат.
 • Чувствам, че животът е несправедлив.
 • Чувствам се постоянно виновен/а.
 • Разделям се с партньорите ми по един и същи начин.
 • Не мога да се задържа на работа.
 • Чувствам се незабелязан/а.
 • Успехът все ми се изплъзва.
 • Имам проблеми в общуването с децата си.
 • Попадам все на насилници.
 • Започвам нещо с ентусиазъм и след това се отказвам.
 • Все имам чувството, че няма достатъчно време.
 • Не си говорим с майка ми/ баща ми.
 • Детето ми почина малко или е мъртвородено или е все болно.
 • Чувствам безнадеждност / безпомощност / безсилие.

На живо

150лв
 • продължителност: 1 – 1.5 часа

Онлайн

120лв
 • продължителност: 1 – 1.5 часа

Заяви лична сесия

Остави отзив

Задължително

Онлайн констелация

Срещата с Деви ми даде точните отговори, които търсех. Нейните насоки и въпроси ме накараха да погледна вътре в себе си и да срещна част от мен, за която не подозирах, че се нуждае от внимание и помощ. Срещнах се със себе си и разбрах, каква е причината за повтарящите се неудовлетворяващи събития в моя живот.
Деви не само ми помогна да стигна до тези прозрения, но и ми показа и ме придружи по пътя на отработването на тези негативни преживявания. Благодаря ти, Деви! Продължавай да помагаш на всички, които искат да станат по- добра версия на себе си!

Вероника Алексиева

„Най – добрата Аз“

След всяка практика от програмата аз съм изпълнена с благодарност към Деви Флоу – тук намерих не само хубавите, полезни практики, които познавах отпреди. Тук намерих тяхното обяснение, осмисляне, вдъхновение и надграждане. Голяма сладост и удоволствие е за мен да практикувам с Деви. Присъствие, духовна музика, смисъл във всяко движение – дълбока благодарност, Деви!
Закупих и „21 дни до спокойствието“, също много полезна програма. Бъди благословена, Деви, за светлината и дълбочината, които споделяш с нас.

Кирилка

Онлайн констелация

Вчера беше моята онлайн среща с Деви. Тя успя ужасно бързо да намери правилните въпроси и съответно да ме насочи в правилната посока. За мен констелацията беше много емоционална, но от позитивна гледна точка. Спокойствието, което Деви излъчва ме накара да се почувствам в сигурна среда. Засегнахме теми, за които не съм си представяла, че имат значение за моя живот. Деви, благодаря ти от сърце за невероятното преживаване и твоята работа!

Даниела

Невероятна сесия

Деви много ти благодаря. Това е неописуема помощ за мен и изцелението на семейната ми система. Не виждам как по друг начин бих решила темата с майка си.
Горещо препоръчвам! Благодаря ти отново!

Нели

Констелация / душевна лекота

Имах първа среща с Деви само преди няколко часа. Проведохме онлайн семейна костелация. Все още не мога да опиша станалото с думи, но мога да кажа едно – благодарна съм за невероятното, дълбоко усещане за лекота, радост и мир, които изпитвам в момента. Вече знам, че ще се обърна към нея и за други теми, при които усещам тежест, без да знам защо. Тя успява да открие и изведе на повърхността неща, които дори не сте знаели, че носите в себе си и ви тежат. Препоръчвам с две ръце! Благодаря за магичното преживяване!

Бори

От провидение към проявление

Първият ми уебинар и втора среща с Деви, но със сигурност не последни! След всяка среща научавам много нови неща,които се опитвам да прилагам и спазвам и мисля,че се доближавам все по-близо до себе си и се обичам все повече!
Благодаря ти, Деви!

Мая

Анелия Тодорова

Цвети Райчева

Лидия Тодорова

Благодаря за прекрасните практики!Дават ми

Благодаря за прекрасните практики!
Дават ми всичко, от което имам нужда в момента!

Vyara

Миофасциална ин йога

Най- добрия начин да се погрижа за себе си, когато имам каквото и да е неразположение – миофасциалната ин йога за всички органи! Лечебна , нежна и вълшебна!

Кристина

Най-добрата аз

Прекрасната нова 30-дневна програма, която Деви предложи преди месец наистина пося намерението, което започна да расте и продължава да се развива в мен! Даде ми метода, от който имах нужда как да поставя граници, които да са достатъчно здрави, но и достатъчно гъвкави да се адаптират към процеса на всекидневно израстване. Даде ми и така нужното търпение, което да ми покаже ясно, че ако си постоянен в простичките неща и си позволиш да не бързаш, можеш да видиш как от семето бавно се показва и развива приказно растение…. Благодаря ти Деви, за всичко, което правиш и най-вече за това, че го въплъщаваш и в реалността!

Десислава Христова

Ново начало

Исках точно днес да напиша благодарността си към теб и твоята програма „Ново начало“. Вече измина една седмица и разбирам, че е точно това, от което съм имала нужда. Благодарение на нея, по-лесно преодолявам „потъванията“ в ежедневието и ми дава чувство на принадлежност и смисъл.

Силвия Димитрова

Миофасциална йога

Миофасциалната йога е едно вълшебство което трябва да се изживее! След практиката усещането е невероятно…….релакс на макс! Както всичко създадено от Деви и тук има полезно и подробно разяснение преди и по време на практиката. Просто прекрасно и на 1000% препоръчително! Благодаря, Деви! 💖

Ваня

Констелация

Провеждах терапия при друг терапевт в продължение на шест месеца, но Деви учели възловото място още с първата констелация. Проведохме още две които бяха много ефективни. Всичко това онлайн и много коректно. Включих се и в други две нейни програми.
Всичко създадено от Деви е направено за да помага❤️!
Благодаря 🙏 че се появи в точния момент!
Ваня К.

Ваня Корумилева

Констелация

Правих подобна на Констелация практика в продължение на шест месеца при друг терапевт, но Деви успя още с първата да учели най болезненото място. Направихме и втора и трета Констелация, изключително ползотворни и всичко това онлайн, много удобно. С удоволствие ще се включа и във миофасциалната йога, за да бъде процеса на освождаване още по завършен.
Деви успя да изгради пълно доверие в мен, относно всичко това което предлага и прави! Много съм Благодарна 🙏, че я открих! Благодаря ❤️ и на теб, Деви!

Ваня Корумилева

Венета Мерджанова

Това същество притежава рядкото умение да връща баланса на душите ни, да разгръща нашия вътрешен потенциал и да открехва врати към необикновени и непознати реалии за нас. Благодаря ти, че си толкова силна, нежна и истинска 

Венета Мерджанова

Златина Толева

Деви е вълшебна жена, смело ходеща по пътя на душата си, която търси, изследва и споделя своите открития с Другите! Хубаво е да си в компанията, но такива които са по пътя на събуждането от Съня. Риспект, Деви

Златина Толева

Петя Делчева

Деви и нейните чудодейни масла/есенций са прекрасни!
Уцелват право в целта!

Петя Делчева

Диана Манчева

Вълшебница! Благодаря от все сърце, че съдбата ми даде възможност да се докосна до твоята магия ❤️

Диана Манчева

Мина Парчева

Бях при Деви на миофасциална ин йога. Беше много полезно за мен. Определено я препоръчвам.

Мина Парчева

Ралица Янакиева

Вдъхновявaща и вълшебна Devi Flow!

Ралица Янакиева

Райна Воденичарова

Хареса ми усещането, което Деви успява да предаде за тотална отвореност на съзнанието към всичко познато и непознато, липсата на страх от неизвестното и приемането на нещата такива каквито са. Един ободряващ и в същото време опияняващ коктейл от житейски опит и мъдростта на осъзнаването.

Райна Воденичарова

Румяна И.

Не познавам лично Деви Флау. Тя ми помогна да осъзная моя емоционална трудност и къде греша в изпълнението на практика

Румяна И.

Ивелина Г.

Деви е от онези жени, които се появяват в живота ти, именно когато имаш най-силна нужда от тях. За да го преобърнат, да го трансформират, да го подредят. Дори, ако това означава, да сте в два напълно различни града и да правите констелация всяка в своя хамак, по телефона. Вълшебста се случват само на хората, готови за тях. За мен, Деви е магия.

Ивелина Г.

Ива Накова

Силно препоръчвам програма „Разпери криле“ на жените, които искат осъзнато да живеят и да открият потенциала си.
Деви не е учител, тя е фея, която е слязла на земята, за да дава благодат и любов на хората! Ето така се усещам след работата с нея – изпълнена с благодарност и любов…и с една вяра, че ние жените можем да живеем цялостно и мъдро!
Благодаря, Деви, че те има!

Ива Накова

Кристина К.

Започнах, като само знаех, че имам криле. Някъде там, отзад между плешките. Често се сещах за тях, когато имах болка там – пирон, забит между плешките, в резултат на ударите от някое самоунищожаващо преживяване или мисъл, затварящи все повече и все по – здраво вратата от която се отваряха моите криле.
Започнах с аромата на рози. Месец май, розовите храсти навсякъде цъфтяха в какви ли не цветове. Даже бях сигурна, че цветовете са толкова ярки, а аромата е толкова наситен, само и само заради моите криле.
Безупречно и с любов към себе си аз дадох на себе си времето и пространството да изпълнявам всяка практика от програмата. Запознах се с вътрешната си шаманка Калея. Опознавах болките си и контактувах с тях. Обичах се. Благославях се. С любов и желание влизах в този мой свят. В медитациите си се потапях във вани от рози и вътрешните ми сокове поливаха като елексир вече напъпилите ми крила. Намалих цигарите – много, без да го целя и изцяло естествено. Просто защото предпочитах да вляза в себе си, вместо да пуша. И така, лека полека крилете набъбват и се разперват. И най- голямата експлозия – срещата ми със сестрите от програмата и калния път на самодивите по лабиринта на инките в местността „Небесните пасбища”. А дарът който ме чакаше в центъра на лабиринта ми разкри могъществото на моята душа и проницателността на тази вълшебница Деви – просто казано – в центъра на лабиринта беше сладостта на моята душа – бял шоколад с розови листчета и незабравим аромат на рози. Благодаря, Деви. Искам да участвам в Модул 3

Кристина К.

Ромина Фурнаджиева

Тази събота /05.10.19/ за Първа чакра с тема „Изобилие и сигурност“, бяхме приканени от Деви в края на практиката
всички да отправим заявка – Вселената да покаже изобилието си до края на деня.

След като се прибрах от Мандала, приятелят ми ме изненада, като искаше да направим разходка с цел пазар. Направихме много ценни покупки същият ден.

Отделно, попаднахме на място, което правиха най най най-яките бургери. Беше наслада и изобилие за сетивата, дори картофките бяха с подбравки.

И за финал, си намерих 5 лв. пред един ATM за плащане на сметки, което не ми се е случвало от ГОДИНИ. 😍

Благодаря на Деви, че ни помага да намираме пътищата към изобилието, сигурността, себелюбовта, автентичността и всички останали качества, с които излизаме след всяка практика. 🦋

Ромина Фурнаджиева

Задължително