Project Description

Личните сесии можем да проведем онлайн и на живо.  Онлайн сесиите по никакъв начин не нарушава качеството на срещата, напротив, онлайн работата елиминра разсейващите фактори, както и спестява времето за пътуване и на двете страни и може да се извършва независимо от географското местонахождение.

Целта на моята работа е да свържа клиента с неговия потенциал, ресурси и сила. Обичам да работя целенасочено, като същевременно обхващам голямата картина и фокуса ми е в това да доведа клиента до едно по-свързано и разгърнато състояние, където той / тя има свободата да избира от нивото на душата си.

С други думи, моята работа е да съпроводя човек до състоянието му на вътрешно позволение да живее свободата, която му принадлежи.

Личната среща преминава в три етапа:

Разговор, в който дефинираме точната тема, по която ще работим. Понякога човек има ясна тема, но в повечето случаи темата изкристализира по време на това първоначално интервю. То се провежда в рамките на фактологията, като се придържаме към реалността такава, каквато е, а не към субективната реалност на клиента. За да можем да създадем една вътрешна картина, която отразява истината е важно да излезем от света на представите ни и да влезем в света на действителността.

След това минаваме през едно настройване и свързване с вътрешния свят и това, което се разгръща в него. Аз напътствам клиента, а неговата работа е да се отпусне и довери на процеса. Можем да го определим и като водена медитация, която е двустранен процес – клиента ми дава обратна връзка за това, което моите думи и насоки пораждат в тялото му.

Важно е да уточня, че всичко, което ни създава дискомфорт в емоционален план има точно определено място в тялото, където се проявява. Лечебно е клиентът да се свърже с това място в себе си, за да може в процеса на работа тази тежка енергия, която се усеща като физическа болка или блокаж да се преобразува и на нейно място да се усети празното пространство, което може да бъде изпълнено с мечтите на клиента, а не с тежестта на миналото му.

Моята дарба е да напипвам отворената рана на клиента, която той грижливо пази или избягва, и да работим за нейното изцеление.

Преминаваме към същинската работа, в която чрез адресиране на важните фигури и аспекти, които създават една ограничителна рамка в живота на човека, ние пренареждаме вътрешната картина, чрез назоваане на истината на миналото, което прави скритата болка явна. Само когато човек влезе в контакт с болката си, има шанс за нейното интегриране и освобождаване. Чрез специфични разрешителни фрази, които предлагам на клиента, той извършва едно вътрешно разплитане от ситуацията и хората в миналото, които са довели до неговото ограничение. Когато работим с аспекти на клиента, като вътрешното дете, което може да се чувства разочаровано, изолирано, предадено, малоценно и т.н., предлагам ресурсни и подкрепящи думи, за да създадем мост на доверие и приятелство и да го приобщим към живота на клиента като негов съюзник.

Методът, който ползвам за рамка на моята работа, но не се ограничавам до е Методът на семейните и системни констелации.

Семейните констелации ни разкриват един невидим свят, изтъкан от нишките, които ни свързват с всички преди нас. Ние не сме самотен остров, появил се в океана на живота, а идваме на този свят от съюза на нашите родители. Те ни предават заедно с генетичния фонд на рода ни и информационната матрица на предишните поколения. В нея се съдържа цялата информация за всички минали събития, включително семейните тайни. Особено тежък е зарядът на тайните, тъй като той се усеща от членовете на семейството, като нещо което витае във въздуха. Ние преживяваме последствията на всички тези събития, за които често дори не знаем  под формата на ограничаващи вярвания, страхове, психози, повтарящи се модели на поведение и избори, болести, болки, склонност към травми и т.н.

Семейната система винаги търси начин да се балансира, затова нищо не може да остане скрито. Така “жертви” стават невинните – най-младите членове на системата, които носят от сляпа любов тежките съдби на предците си без да го осъзнават.

Системите винаги се стремят да запазят целостта си. Нашата семейна система включва абсолютно всички, които са били родени в нея, без изключения. Това означава, че в сърцата на всички е важно да има място и за абортираните деца, мъртвородените, дадените за осиновяване, изоставените, също за убитите хора, насилниците, жертвите, болните и тези с тежка съдба. Но това са болезнени теми, а хората са програмирани да избягват болката, като я изтласкват, дисоциират се, отричат, или замразяват способността си да чувстват. Както вече споменах, нищо не се губи, просто очаква сгоден момент, за да се прояви и то през членовете на семейната общност, които дори не подозират за наличието на тези минали събития в рода. Опита ми показва, че в абсолютно всяко семейно минало има такива моменти, предците ни са преживели войни, робство, приватизация, насилствено изземване на имоти, концлагери и т.н. Всичко това се преживява като ехо в живота на следващите поколения, които дори не подозират от къде произтича страданието им. Много често ние знаем, че съществува проблем в живота ни, но не можем да определим от къде идва, каквото и да правим. Методът на семейните констелации ни позволява да работим с тези теми, като констелаторът създава поле и  чрез представители стават явни тези вътрешни динамики, скрити вярвания и лоялности, които ни карат да преживяваме необяснимо страдание отново и отново.В това поле ние имаме достъп до информация, която е иначе кодирана и която ни тласка в посоки отвъд нашия контрол. Този метод се базира на наличието на една по-обхватна съвест, наречена Колективно Семейно Съзнание, което съхранява споменът за всички, които принадлежат на даден род.

Всеки носи в себе си една картина, една представа за живота, която може да го движи в посока към успехи или провали. Единственото нещо, което влияе на постъпките ни е тази картина, за която ние не сме осъзнати. Това е една дълбока вътрешна картина, която ние сме приели за вярна и тя работи през нас като атрактор на различни външни събития. Тази картина включва нашите нагласи и убеждения, формирани в детството ни, но коренящи се в миналото на нашата семейна система. От това произтичат неволите и неуспехите в нашият живот, свързани с работа, взаимоотношения, пари, самооценка, родителство.

Констелациите ни дават една нова картина. Една картина, която е част от света на душата и поради това тя не може да бъде разбрана чрез ума. Този нов образ може да намери място в сърцето ни и от това да произтекат положителни промени в посоката на живота ни.

Констелаторът не може да свърши работата на клиента. Той създава и поддържа пространството,  но той не се намесва в съдбата на клиента.

Работата на клиента се състои в това да види тази нова картина и да я допусне в сърцето си, от където тя започва да действа. И от закона за привличането знаем, че когато ние излъчим вътрешен импулс навън, привличаме хора, събития, обстоятелства, които са в резонанс с нашата вътрешна картина. Ако излъчваме страх – привличаме крах, ако излъчим надежда – привличаме нова възможност.

Констелацията не обещава щастлив край, не дава точни инструкции за по-добър живот, а ни дава шанс да се оттеглим от ролята на наблюдател на собствения си живот и да започнем да живеем всяка една ситуация много по-осъзнато. Констелацията ни повежда по този път и ни подкрепя стъпка по стъпка.

Разрешението в една констелация и положителният ефект могат да дойдат само ако по-великите сили, като Семейната съвест, Съдбата и Духът позволят това.

Обикновено след констелацията клиентът чувства облекчение. За някои промяната може да настъпи още на другия ден, за други отнема седмици, месеци, до две години. Една констелация се разлиства с темпото на възприятие на клиента.

Всеки проблем може да се разгледа през погледа на констелациите, особено ако усетиш вътрешна потребност и нещо те насочи към този метод. Примери за проблеми, които можеш да поставиш са:

 • Липсва ми енергия в живота ми.
 • Не мога да довеждам нещата до край.
 • Разделих се с партньора ми, но не мога да го/я пусна вътрешно.
 • Парите ми изтичат.
 • Печеля пари и после ги губя.
 • Все ме лъжат.
 • Чувствам, че животът е несправедлив.
 • Чувствам се постоянно виновен/а.
 • Разделям се с партньорите ми по един и същи начин.
 • Не мога да се задържа на работа.
 • Чувствам се незабелязан/а.
 • Успехът все ми се изплъзва.
 • Имам проблеми в общуването с децата си.
 • Попадам все на насилници.
 • Започвам нещо с ентусиазъм и след това се отказвам.
 • Все имам чувството, че няма достатъчно време.
 • Не си говорим с майка ми/ баща ми.
 • Детето ми почина малко или е мъртвородено или е все болно.
 • Чувствам безнадеждност / безпомощност / безсилие.

На живо

120лв
 • продължителност: 1 – 1.5 часа

Онлайн

100лв
 • продължителност: 1 – 1.5 часа

Заяви лична сесия


  *задължително поле