Представи си следната картина  – човек проснат по лице на земята с протегнати напред ръце, тотално отдаден и смирен. За западния човек това звучи чуждо и непонятно, но всъщност е доста срещана практика на Изток, както и инстурмент в някои терапевтични подходи.

СМИСЪЛЪТ НА ПОКЛОНА

Свеждането на глава надолу е признание за това, че сме по-младши от силата пред нас, пред която се покланяме. На Изток това са божествата в храмовете, които са неизменна част от бита на хората. За това и когато пътуваме на Изток даваме почивка на Егото си, което потопено в толкова много благоговеене пред по-големите сили, може да си почине. На Запад личното величие е заело такава централна роля в стремежа ни за признание, че трудно можем да усетим лечебната сила на поклона в ежедневието.

Все пак той се използва като инструмент в терапевтични подходи, като Семейните констелации. Който е бил представител или е поставял своя тема или просто наблюдавал това тайнство, може да е присъствал на този акт, в който истински виждаме другия и се прекланяме от място на признание. Най-често това са родителите – тези портали на живота за нас, които ние често товарим с обвинения и претенции.

Поклонът има изключително освобождаващо въздействие, когато е извършен с искреност и готовност да пуснем всички обвинения. Той е начин да заемем нашето място спрямо останалите във фамилната йерархия. А тя е много проста – предимство имат тези, които са дошли първи. Често ние се преживяваме като по-големи, по-можещи и знаещи от нашите родители и това отнема от силата ни да живеем живота си.

Поклонът може да е отправен и към по-висши сили като Живота, Съдбата, Любовта, Бог, Болестта*, Смъртта, Родната Земя, Предците или случка от миналото с тежки последствия. Когато извършваме поклон ние буквално се поставяме в по-ниска позиция от тези пред нас и така позволяваме на силата им да ни захрани, като река, която се стича от върховете към низините.

КОГА СЕ ИЗВЪРШВА ПОКЛОНА

  • Когато усещаме, че ни липсва сила
  • Когато се чувстваме по-големи и отговорни от родителите и предците ни
  • Когато искаме да спасяваме някой
  • Когато искаме да оправяме света
  • Когато си мислим, че всичко е в нашите ръце
  • Когато усещаме арогантност и величие

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПОКЛОНА

Има три начина, по които можем да се поклоним, но и трите е важно да са предшествани от определна настройка и емоционална отвореност. Важно е да можем да осъществим контакт през очите първо, за да потече енергия на обмен между душите ни. Когато човек не иска и не може да гледа към някого или нещо, защото е твръде болезнено е важно да се извършат други стъпки, преди да се стигне до поклона.

Поклонът е естествен акт на признание и той не може и не бива да бъде насилван. Когато можем да дишаме спокойно и да гледаме човекът / силата пред нас в очите, то поклонът е естествено продължение, което носи огромно облекчение на енергийния заряд в полето.

Свеждане на глава 

Първият начин да се поклоним е като бавно сведем глава надолу. Това се извършва съзнателно и с внимание в сърцето. Може едната ръка да е поставена на сърцето, за да имаме физически контакт с извора на любов, или двете ръце да се докосват между гърдите, като акт на свързване на противоположностите. Оставаме толкова дълго, колкото е нужно, за да заемем правилната вътрешна позиция.

Навеждане от кръста с ръце към земята 

По-дълбокият израз на поклона е като се наведем от кръста към земята и ръцете висят свободно надолу. Този поклон започва да включва и Земята, като наш дом, разширявайки съзнанието ни от его-центрично към еко-центрично. Когато разпознаем и Земята и я включим в сърцето си ние ставаме пълноправни нейни жители и в нашите действия е включена грижа към нея. Тя е пазителка и на мощите на нашите предци и като такава е свещена.

Пълна прострация по лице с ръце протегнати напред

Най-дълбоката форма на поклон е когато предложим тялото си на Земята с очи надолу и ръце протегнати напред и длани нагоре. Това е израз на дълбоко уважение и е единствената позиция от която можем да получим цялата сила, която ни принадлежи. Можем да останем толкова дълго, колкото е необходимо, за да усетим пълноводната река, която тече като благословия към нас от предишните поколения или Великите сили.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКЛОН В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Всеки може да извърши поклон, когато усеща в себе си енергия на непримиримост, несправедливост, инат, опърничавост, вдетененост или чувстото, че не си е на мястото.

Важно е да сте на място, в което няма да бъдете безпокоени няколко минути. Ако искате да извършите поклон пред вашите родители или предци може да сложите снимките им пред вас, или да си ги представите, че седят пред вас. Може да запалите и свещ. Затваряте очи и казвате – Аз съм ……….  трите имена ….. и съм дъщеря/син на ……… …………… трите имена на вашите родители (може и само към единия родител). Ако правите поклон към предците, казвате Аз съм ….. трите си имена….. и съм ваш потомък. В моите вени тече вашата кръв. Оставяте образа на човека, на който се покланяте да се оформи ясно във вътрешното ви пространство и го гледате в очите. Оставяте всички нахлуващи чувства да се проявят, без да ги спирате или съдите. Ако има нещо, което е нужно да бъде признато го казвате вътрешно или на глас. Може също да си кажете чАз съм по-малкия/малката” или “Аз след вас”.

Оставате в поклона докато не усетите облекчение и след това благодарите и бавно се връщате към настоящето.

* Болестта е голяма тема и ще пиша отделна статия за Болестта като приятел.

Автор – Теодора Рачева

www.deviflow.com

Статията може да бъде разпространявана, само с изрично упоменаване на източника.

Благодаря на моите учители, чрез които това знание е достигнало до мен.