Винаги е добър момент да осъзнаем какво ни тежи, какво спъва еволюцията ни, какво не ни позволява да живеем максимума на потенциала си.

Обработката на тези истини обаче не винаги е лесна и извършването на ритуал помага на подсъзнанието в този процес на придвижване от тъмнината към светлината.

Каня ви на този уебинар, в който ще подходим малко по-различно и нетрадиционно към вечната тема за партньорските взаимоотношения. Как да ги имаме, как да ги хармонизираме, как, заедно с партньора си да растем заедно и да развиваме връзката си.

Без да го осъзнаваме, ние може да носим конфликтна енергия в себе си, която да е в противоречие с нашето желание за мир, хармония и разбирателство във взаимоотношенията. И тъй като целият ни живот се базира на взаимовръзки, на този уебинар ще работим, за да преобразуваме тази конфликтна енергия в приемане и съгласие.

Ще встъпим в процеса с авторският ми ритуал за 7-те посоки, базиран на шаманските и нео пагански традиции, в който ще работим с елементите, посоките и силата на Духа, Материята и Сърцето.

След това ще преминем към специфичен обред за хармонизиране на конфликтни връзки и взаимоотношения, така че да привлечем повече разбирателство и хармонични съюзи в живота ни.

Ритуалите, по своето естество, са процеси на трансформация, чрез които изграждаме ясна пътека между намерение и действие. Много хора остават в зоната на намеренията си, защото нямат достатъчно енергия за действие. Други действат хаотично, пилеейки енергията си. За да можем да подчиним материята на волята ни е важно да синхронизираме сърцето си с всички елементи и да го свържем с космичните му родители – Материята и Ефира. Само от това място на вътрешен интегритет можем да проявим искрата на проявлението и да породим промяна във външния свят.

Можем да направим избор за структуриране, ограничаване или опростяване на живота ни по значителен начин, който води до големи подобрения.

Какво ще научим:

 1. Каква е по-дълбоката и цялостна дефиниция за “успешно партньорство”?
 2. Няма провалени връзки – какво означава това?
 3. Възможни причини за конфликт във взаимоотношенията.
 4. Каква е разликата между зависимост, независимост и съзависимост в контекста на партньорски взаимоотношения
 5. Същност и форма на любовта
 6. Четирите квадранта на същностите в една връзка
 7. Трите елемента – обвързване, интимност, страст
 8. Лечебни фрази за различни ситуации.

Уебинарът ще премине по следния начин: 

 1. Встъпителна част
 2. Изследване на темата лична независимост и съзависимост.
 3. Създаване на свещено пространство
 4. Ритуал на 7-те посоки
 5. Вътрешна констелация за помирение, хармонизиране и балансиране на конфликтни взаимоотношения.